Aşık Etmek İçin Denenmiş Büyü

Aşık Etmek İçin Denenmiş Büyü, aşağıdaki büyü ile sevdiğini aşık olduğunuz kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin size aşık olması niyeti ile bir avuç tuz üzerine 47 defa okuyup tuzu harlı bir ateşte yakın ve bunu yakarken de niyetinizi tekrar edin.
inna cealnâ fiy a’nakihim ağlâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun.ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsirun.ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minun.innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym.inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey’in ahsaynahü fiy imamin mübiyn.vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun.iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalû inna ileyküm mürselun.galu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey’in in entüm illâ tekzibun

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin

En Son Yorumlar

  • Yükleniyor...

Begeni Puanlar

Begendiniz tavsiye veya yoruma puan verin

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]