Çok Etkili Bağlama Büyüsü

Çok Etkili Bağlama Büyüsü, bu büyü ile bir türlü size bağlanmayan gözü dışarda olan sevidğinizi kendinize bağlayarak onun sizden başkası ile olmasını engellersiniz. Aldatılma ihtimalini ortadan kaldıran bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişi sizin de onu sevdiğiniz gibi sizi sever bağlanır. Aşağıdaki duayı bir adet muma okuyup yakınız.
ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun.ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun.ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyunl.liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune.sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun.ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin

En Son Yorumlar

  • Yükleniyor...

Begeni Puanlar

Begendiniz tavsiye veya yoruma puan verin

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]