ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort eskisehir escort

Çok Etkili Bağlama Büyüsü

Çok Etkili Bağlama Büyüsü, bu büyü ile bir türlü size bağlanmayan gözü dışarda olan sevidğinizi kendinize bağlayarak onun sizden başkası ile olmasını engellersiniz. Aldatılma ihtimalini ortadan kaldıran bu büyü sayesinde sevdiğiniz kişi sizin de onu sevdiğiniz gibi sizi sever bağlanır. Aşağıdaki duayı bir adet muma okuyup yakınız.
ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun.ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun.ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyunl.liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune.sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun.ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin