Doğru Söyletme Büyüsü

Size devamlı yalan söyleyen sizi kandıran ve kötü niyetli olan kişiler için yapılabilecek büyü uygulamalarından biri olan doğru söyleme büyüsü güçlü vefk tılsımları ile birlikte yapıldığında son derece etkili sonuçlar alındığı bilinmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Elem tera ilâ rabbike keyfe meddezzille velev şâe lecealehü sakinen simime cealne’ş-şemse aleyhi delilen sümme kabadnahü iley-na kabaan yesiran. Vessemâi ve’t-tarıkı vemâ edrâke matta-rıku. Ennecmu’s-sakibu in külli nefsin lemma aleyha hafı-zun. Yâ maridu emma ta’lemu ennel hasanu vel hüseyin aksamen aleyke bil kadîmu’l ezelî en lâ teûdü ilâ hamili kitabi haza ve iza gateltüm nefsen feddara’tum fıha. Vallahü muhricun ma küntüm tektumun sümmesteva ila’s-semai ve hiye duhanın fekale, leha velil ardı i’tiya tavan ev kerhen kaleta ateyna taiîne feinne tevellü fekul hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbu’l arşi’l azîm.

Kim cisim ve ruhu bir Cuma gecesi Müşteri yıldızının şerefi altında nakşederek, çizilerek üzerinde taşıyarak Allah’ın güç ve kudretiyle ahlâkı zemime dediğimiz kötü ahlâktan kurtulup, övülmüş, güzel ahlâka yönelmenin sevgi ve muhabbetle Allah’ın razı olacağı ahlâka dönüşmüş olur.
vefk3

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin

En Son Yorumlar

  • Yükleniyor...

Begeni Puanlar

Begendiniz tavsiye veya yoruma puan verin

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]