Eşler Arası Bağlılık İçin Büyü

Eşler Arası Bağlılık İçin Büyü, eşler arasında bağlılık olmazsa eğer yada yoksa o evliliğin çok uzun sürmeside beklenemez ve biter. Çünkü evlilikte herşeyden önce bağlılık olması lazım. Kuvvetli bir bağ asla kopmaz. Aşağıdaki ayetleri bir ipliğe okuyarak eşinizin ismi ile birlikte 11 düğüm atınız.
velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun.ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya’kilun.ve ma allemnahüş şi’re ve ma yenbeğiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübiyn.liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne.evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin