hayırlı kısmet için

Bir kimse bu ismi beyaz kâğıt üzerine hurufu mukattaa olarak on bir defa ve isimlerin altına da bu ismi şerifin dörtlü vefkini yazıp etrafına hurufu mukatta’a olarak bu ismin harfleriyle çevir. Sonra bu kâğıda matlubun giydiği elbisenin bir parçası ile buhurladıktan sonra matlubun isminin harflerine bakarsın. Hangi unsurların harfi fazla ise tabiatına göre kullanırsın. Şayet ateş harfleri fazla ise kâğıdı ateşe atar, ya da ateş altına gömersin. Toprak harfleri fazla ise yazdığın kâğıdı matlubun eşiğine yere ya da bir mezara gömersin. Hava harfleri fazla ise yazdığını rüzgâra karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. Şayet su harfleri fazla gelirse yazdığını suyun altına gömer veya suyunu matlubuna içirirsin.

Bu celb yakıcı bir ateş gibi çok kuvvetli olup, üç gün geçmeden matlubun yanında hazır olur.

Bernuf buhurunu tütsü ederek Galmeş ismini okursan cinler bulunduğun mekânı terk ederler.

Onuncu isim p- (Hûtîrin): Bir kimse havas ve esrarına inanarak bir kâğıda bu isimle beraber Tarık sûresini hurufu mukatta olarak yazdıktan sonra bunu küçük çocuğun üzerine takılırsa nazardan ve kem gözlerden, cin ve şeytanın şerrinden korunur.

 

Ve elkı mâ fî yemînike teîkaf mâ sanaû innemâ sanaû keydü sâhırin velâ yüflihu’s-sâhirü haysü etâ.
Felemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tüm bihi’s-sihrü innal-lâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amele’l müfsidîne. Ve yühıkkullâhü’l hakka bikelimâtihi velev kerihe’1 mücrimûne.

Kategori: Genel Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin

En Son Yorumlar

  • Yükleniyor...

Begeni Puanlar

Begendiniz tavsiye veya yoruma puan verin

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]