Kendinden Soğutma Büyüsü

Kendinden Soğutma Büyüsü, sevmediğini ama kurtulamadığınız kişinin sizden soğuyup uzaklaşması için yapılan bir büyüdür. Aşağıdaki ayetleri bir bez parçasına yazıp sizden soğumasını isteidğiniz kişiyle yüzyüze geldiğinizde üstünüzde bulundurmalısınız.
Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun.Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun.Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun.Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym.Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin