Kız Arkadaşını Kör Kütük Aşık Eden Büyü

Kız Arkadaşını Kör Kütük Aşık Eden Büyü, kızları etkilemek zordur bu nedenlede kadınlara büyü yapmayı düşünenler akıllılık ederler. Aşağıdaki duayı sevdiğiniz kızın size aşık olması amacı ile 71 kez fotoğrafa okuyunuz.
Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym.Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun.Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun.Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin