Nişanlından Soğutma Büyüsü

Nişanlından Soğutma Büyüsü, nişanlınıza rahat vermeyen onu unutamayan eski sevgili yada takıntılı bir kişiyi nişanlınızdan soğutmak için aşağıdaki ayetleri nişanlınızın iç çamasırına gizli bir şekilde kağıt ile yazıp koyun. O kişiyi gördüğünde o kişi nişanlınızdan soğur.
İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn.Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh* ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike hümül hasirun.Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin