Sevdiğini Kör Kütük Aşık Eden Büyü

Sevdiğini Kör Kütük Aşık Eden Büyü, sevdiğiniz kişinin size körkütük aşık olması ve sizi dünyadaki herşeyden çok sevmesi için aşağıdaki ayetleri sevdiğiniz kişinin saçlarının sarılı olduğu bir muma 11 defa okuyup mumu bitene kadar yakınız.
Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun.Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn.Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.

Kategori: Büyü Kitaplığı Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin