Sevdiğin Kişinin Seni Sevmesi İçin dua

Bir kimseyi kendine celb etmek istersen, yukarıdaki üçlü Kemali vefki matlubun vücuduna temas etmiş bir elbise parçası üzerine ve vefkin etrafına da aşağıdaki azimeti Pazar gecesi yazar ve okursa tesiri büyük olur.
sevgiliye-dua

Ehetmü feşezze bedûhun bedûhun Iehezzü tahhin ata-hin eslih seleylehin tevekkelû yâ huddâmü hazihi’l esmâi ve ente yâ ahmerü bi tehyiyicin kezâ ve kezâ bi muhabbetin kezâ ve kezâ ehtemfeşüzzü ehtemfeşezzü merkesün merke-sün natasün natasün ehiyyen şerâhiyyen âli îlün bedûhin bedûhin el acele essâ’ate.

vef2

Şefekın şefekın hefefin hefefin ehiyyen şerâhiyyâ tevekkelû eyühe’l melâiketi’r-rûhâniyyeti bitehyîcin kezâ ilâ kezâ.
Bu azimeti yedi kez okumalıdır.