Köle etme büyüsü

Bir kişi kendine köle etmek onu kendine aşık etmek ve bağlamak için çok etkili bir uygulama olan köle etme duası ile kişi nerde olursa olsun onu bağlayabilirsiniz.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Abese ve tevellâ. Yâ leyte beyni ve beyııeke bu’del meş-rikiyyeti. Fe bi’sel karin. Ke ennehiim humrün müstenfîre-tün ferret min kasveretin. Ke ennehiim yevme yeravneha lem yelbesu. Fe hel tera lehüm min bakiye. Felemma ra-aha teh-tezzii ke enneha cannün vellâ büdbira. Ve lem yuakkib. Tah-sebühüm cemian ve kulubühüm şetta. Levittala’te aleyhim levelleyte minhüm. Firaren ve le miiliet ru’ba. Kale haza fırakıı beyni ve beyııeke. Fî kulubihim marazün fezadehii-mullahii maraza.

Fe enneha muharremetün aleyhim erbaine seneten yetihune fîl ardı. Ve le kad ahidna ilâ âdeme min kablü fe nesiye. Kezalike yensi keza mehabbeti keza. Se-yühzemiil cemu “Sevgilinin İsmi” ve “Senin İsmin” yiivelluned diibür. Belis saatü mevidü-hüm vessaatü edha ve emerrii. Yevme yefırrul meru min ahihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Yevmeizin yasdurun nasü eştata eştata eştata. Kezalike yeştet filan min filan.

Fecealnahiim ehadise ve mezzeknahüm külle mümezzikin. Ve elkayna beyne hümül adavete vel bağzae beynehi’ıma filan ve filan. Femahavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mubsiraten. Kezalike yümhillahü mehabbeti filan inin kalbi filan velâ yeteanikan velâ yettefikan velâ yectemian velâ yeltekiyan hatta yelicel cemelü fi semmil hiyat. Ke ennehüm a’cazü nahlün haviye. Fe hel tera lehüm min bakiye.