Kızların Kısmetini Açmak için Dua

Bir kızın bahtını ve kısmetini açmak için .. gün günde … kere taha suresi okunursa kısa sürede hayırlı talipleri çıkar. Kısmeti açılır ve evlilik arzusu görülür. Bu tertip bakire ve dul kimselerin oldukça sık okuma yaptıkları bir uygulamadır. Etkisi güçlüdür.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ecib yâ müzhibü bi hakkı innâ enzelnâhü fî leyletil kadri. Leyâhımin ferdün ve bi hakkı rûkyâîlü ecib yâ mürretün bihakkı vemâ edrâke mâ leyletü’l kadri. Leyâlağvin cebbârün ve bi hakkı cebrâîlü ecib yâ ahmer bi hakkı leylâtül kadri hayrün min elfı şehrin. Leyâfûrin şekûrün ve bi hakkı semsemâîlü ecib yâ bürkânü bi hakkı tenezzelü’l melâiketü verrûhu fîhâ. Leyârûsin sâbitün ve bi hakkı mîkâîlü ecib yâ şemhûreş bi hakkı bi izni rabbihim min külli emrin. Leyârûğin zahîrün ve bi hakkı sarfeyâîlü ecib yâ zevbiatü bi hakkı selâmün hiye. Leyârûşin habîrün ve bi hakkı anyâîlü ecib yâ meyriıûn bi hakkı hattâ matlai’l fecri. Leyâşelşin zekiyyün ve bi hakkı kesfîyâîlü ecîbû eyyühe’l mülûkü’s-seb’atü ve tevekkelû bi kezâ ve kezâ bi hakkı mâ aksemtü bihi aleyküm ve bi hakkı feceşin sezhazrabü’l erbâbi elvahan elvahan el acele el acele essâ’ate essâ’ate barekâllâhü fıküm ve aleyküm.

Kategori: Genel Yazar: [12 Grey Star Level]

Yorum Yazin

En Son Yorumlar

  • Yükleniyor...

Begeni Puanlar

Begendiniz tavsiye veya yoruma puan verin

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]